Säännöt

Ilmoittautuminen oppilaaksi

 • Ilmoittautuminen tehdään kirjallisesti joko sähköpostilla osoitteeseen j.kirjonen@balettiakatemia.fi tai postitse osoitteeseen Helsingin Balettiakatemia,
 Rahakamarinportti 3 A 00240 Helsinki.
 • Alle 18-vuotiaan oppilaan ilmoittautumiseen tarvitaan huoltajan allekirjoitus.

 • Ilmoittautuminen on sitova ja koskee koko syys -ja kevätlukukautta.

Ilmoittautuminen tunnille (10 kerran korttilaiset)

 • Tunnille tulee ilmoittautua viimeistään 24h ennen tunnin alkua, sillä jos ilmoittautuneita ei ole, ei tuntia pidetä.
 • Jo tehty ilmoittautuminen tulee peruuttaa 24 tuntia ennen tunnin alkua.
 • Jos oppilas ei ole peruuttanut tuntia ajoissa, luetaan tunti käytetyksi.
 • "ANYTIME card", pukukaappi sisältyy pakettiin! KYSY LISÄÄ! Sisältää kaikki aikuisten tunnit.

Maksaminen

 • Kuukausimaksut tulee suorittaa aina ennen balettituntien alkua Balettiakatemian tilille. Viestikenttään oppilaan nimi sekä tunti. Kuukausi maksujen eräpäivä on kunkin kuukauden 1. päivä. Akatemian tili: FI5657800720411912 (viestikenttään varaamasi tunnit)

Poissaolojen hyvitys

 • Balettiakatemia antaa oppilaalle mahdollisuuden tilapäisten poissaolojen hyvitykseen etu- tai jälkikäteen tunneilla, joilla on tilaa (samantasoiset tai alemmantasoiset tunnit).
 • Hyvitysoikeus on voimassa kuukauden ajan poissaolosta. Hyvityksiä ei voi jatkaa kesän yli.
 • Tiiviskursseihin ei sisälly hyvitysoikeutta.
 • Tiiviskursseilla ei voi käydä hyvittämässä lukujärjestystunteja.
 • Hyvitysoikeus raukeaa, mikäli oppilas on peruuttanut tunteja. Eli oppilaan tulee olla maksanut varaamansa tunnit, jotta hyvitysoikeus säilyy. kuukausimaksun tulee olla suoritettuna ja näkyä Balettiakatemian tilillä.  

Ilmoittautumisen peruuttaminen

 • Ilmoittautumisen peruutus tehdään aina kirjallisesti joko sähköpostilla tai kirjeellä.
 • Opintomaksunsa kuukausittain maksava oppilas voi peruuttaa ilmoittautumisensa 14 päivää ennen kunkin kuukauden alkua.

 • Opintomaksunsa lukukausittain maksava oppilas voi peruuttaa ilmoittautumisensa 14 päivää ennen lukukauden alkua.

 • Tiiviskurssin tai leirin voi peruuttaa 7 päivää ennen kurssin / leirin alkamispäivää. Tätä myöhemmin tulevista peruutuksista veloitetaan 50 % kurssin / leirin hinnasta.
 • Peruutusta ei voi tehdä enää kurssin / leirin alettua.

 • kurssin aikana tapahtuvasta lääkärintodistuksella todennetusta keskeytyksestä, max 50% korvaus maksetusta kurssin hinnasta
 • Yksittäistä oppituntia ei voi perua vaan oppilas hyvittää sen käymällä muilla tunneilla.

 • Myöhemmin kun 14 vuorokautta tapahtuvat peruutukset ovat mahdollisia vain lääkärintodistuksella

Yleistä

 • Opettajalla on oikeus siirtää oppilas sopivan tasoille tunnille
.
 • Tapaturmien välttämiseksi opettaja voi kieltää myöhästyneeltä oppilaalta pääsyn tunnille
.
 • Helsingin Balettiakatemialla on oikeus käyttää tunneilla ja oppilasnäytöksissä kuvaamaansa materiaalia Balettiakatemian esitteessä, opetuksessa, www- sekä facebook sivuilla. Kaikki julkaisemamme materiaali on tarkoin valittua emmekä julkaise sopimatonta materiaalia missään muodossa.
 • Akatemian ulkopuolisiin esityksiin EK-oppilaiden tulee aina kysyä lupa. EK-oppilaat eivät saa esiintyä ilman lupaa toisten koulujen esityksissä.
 • Balettisalien vuokraus 50€ tunti. (sop.muk)
 • Saleissa aina balettitossut jalassa. (tanssimattojen suojelu)

Alennukset 10%

 • Sisarukset ja saman perheen jäsenet
 • Koko syys -ja/tai kevätlukukauden kerralla maksavat oppilaat (ei EK-opiskelijat)
 • Vain yksi alennusperuste per henkilö/perhe

Balettiakatemian korvausvelvollisuus

 • Oppilas saa tapaturmasuojan ottamalla henkilökohtaisen vapaa-ajan vakuutuksen
 sekä vahinko vakuutuksen.
 • Balettiakatemia ei vastaa turhasta tunnille tulosta ellei tunnille ole ilmoittauduttu ja jollei paikkansapitäviä puhelinnumeroita ole ilmoitettu Balettiakatemialle
.
 • Balettiakatemia ei vastaa pukuhuoneisiin jätetyistä tavaroista eikä arvoesineistä.
 • Balettiakatemia ei korvaa tapaturmasta/ vahingosta aiheutuvia välillisiä tai välittömiä kuluja.

Muutosoikeus

 • Balettiakatemialla on oikeus listahintojen muutoksiin ilmoittamalla kotisivuilla muutoksesta neljä viikkoa ennen sen jakson alkua, jolloin muutos astuu voimaan.
 • Oppilas, joka ei hyväksy maksumuutosta voi peruuttaa ilmoittautumisensa 14 päivää ennen uudella hinnalla alkavan jakson alkua.

 • Balettiakatemia pidättää oikeuden tilapäisiin ja pysyviin tunti- ja opettajamuutoksiin.