Säännöt

Ilmoittautuminen oppilaaksi

 • Ilmoittautuminen tehdään kirjallisesti joko sähköpostilla osoitteeseen j.kirjonen@balettiakatemia.fi tai postitse osoitteeseen Helsingin Balettiakatemia,
 Rahakamarinportti 3 A 00240 Helsinki.
 • Alle 18-vuotiaan oppilaan ilmoittautumiseen tarvitaan huoltajan allekirjoitus tai Sähköpostilla huoltajan ilmoitus lapsen osallistumisesta tunneille ja muuhun koulun toimintaan.
 • Ilmoittautuminen on sitova ja koskee koko syys -ja kevät lukukautta. Akatemia ei palauta maksuja oppilaan lopettaessa koulutuksen kesken syys- tai kevätlukukauden.

Ilmoittautuminen tunnille Oppilaat/10 kerran korttilaiset)

 • Tunnille Oppilaat/10 kerran korttilaiset tulee ilmoittautua viimeistään 24h ennen tunnin alkua, sillä jos ilmoittautuneita on vähemmän kuin 6, ei tuntia pidetä. (Hyvitystunti mahdollisuus 1kk)
 • Jo tehty ilmoittautuminen tulee peruuttaa 24 tuntia ennen tunnin alkua.
 • Jos oppilas ei ole peruuttanut tuntia ajoissa, luetaan tunti käytetyksi.

Maksaminen

 • Kurssimaksut tulee suorittaa aina ennen harjoituksien alkua Balettiakatemian tilille. Viestikenttään oppilaan nimi sekä tunti. Kurssimaksujen eräpäivä on kunkin kuukauden 1. päivä. Kuukausimaksujen muuttaminen itsenäisesti ei ole sallittua ja johtaa hyvitys oikeuden raukeamiseen. Oppilas on hyväksynyt ilmoittautuessaan Balettiakatemian säännöt. Muutokset tunteihin on tehtävä 14 vuorokautta ennen uutta alkavaa kuukautta, sähköpostilla Balettiakatemialle.

Poissaolojen hyvitys

 • Balettiakatemia antaa oppilaalle mahdollisuuden tilapäisten poissaolojen hyvitykseen etu- tai jälkikäteen tunneilla, joilla on tilaa (samantasoiset tai alemmantasoiset tunnit).
 • Hyvitysoikeus on voimassa kuukauden ajan poissaolosta. Hyvityksiä ei voi jatkaa uuden vuoden/kesän yli.
 • Tiiviskursseihin ei sisälly hyvitysoikeutta.
 • Tiiviskursseilla ei voi käydä hyvittämässä lukujärjestystunteja.
 • Hyvitysoikeus raukeaa, mikäli oppilas on peruuttanut tunteja/ muuttanut maksuja.
 • Oppilaan tulee olla kirjautuneena varaamilleen tunneille. Myös kuukausimaksun tulee olla suoritettuna ja näkyä Balettiakatemian tilillä.
 • Korvaustunnit tulee suorittaa kuukauden sisällä poissaolosta. Korvausoikeus säilyy kun alkavalle uudelle kuukaudelle varaamanne tunnit on maksettu, voitte korvata poissaolonne vastaavalla tunnilla.
 • Korvausoikeus loppuu joulukuun viimeinen päivä ja korvauksien kerääminen alkaa uudestaan tammikuun alusta ja kestää toukokuun loppuun. Uuden vuoden ja kesän yli ei voi korvata tunteja. Elokuussa alkaa taas uudestaan korvausoikeus.
 •  

Ilmoittautumisen peruuttaminen

 • Yleistä
 • Ilmoittautumisen peruutus tehdään aina kirjallisesti joko sähköpostilla tai kirjeellä.  Pidätämme aina maksetusta ilmoittautumisesta 50€ toimisto/järjestelykuluja.
 • Opintomaksunsa kuukausittain maksava oppilas voi peruuttaa ilmoittautumisensa 30 päivää ennen kunkin kuukauden alkua.

 • Opintomaksunsa lukukausittain maksava oppilas voi peruuttaa ilmoittautumisensa 30 päivää ennen lukukauden alkua.
 EK-oppilaat sitoutuvat koko syys -ja kevätlukukaudeksi. Näin ollen maksuvelvollisuus kestää kevätlukukauden loppuun saakka.
 • Tiiviskurssin tai leirin voi peruuttaa 14 päivää ennen kurssin / leirin alkamispäivää. Tätä myöhemmin tulevista peruutuksista veloitetaan 50 % kurssin / leirin hinnasta.
 • Peruutusta ei voi tehdä enää kurssin / leirin alettua.
Veloitus 100%
 • Yksittäistä oppituntia ei voi perua vaan oppilas hyvittää sen käymällä muilla tunneilla.

 • Myöhemmin kun 14 vuorokautta tapahtuvat peruutukset ovat mahdollisia vain lääkärintodistuksella
 • Kurssin/leirin aikana tapahtuva väliaikainen sairastuminen ei oikeuta maksujen palautukseen. jos oppilas on aloittanut kurssin, katsotaan oppilaan osallistuneen kurssille ja peruutuksesta veloitetaan 100% Lääkärintodistuksella veloitetaan 80% kurssin/leirin hinnasta.
 • EK-oppilaat saavat käydä aamutunneilla 5€ korvausta vastaan.
 • Opettajalla on oikeus siirtää oppilas sopivan tasoille tunnille
. Kursseilla/leirillä 2 päivän lopussa, suosittelemme mahd.siirtoa.
 • Tapaturmien välttämiseksi opettaja voi kieltää myöhästyneeltä oppilaalta pääsyn tunnille
.
 • Helsingin Balettiakatemialla on oikeus käyttää tunneilla ja oppilasnäytöksissä kuvaamaansa materiaalia Balettiakatemian esitteessä, opetuksessa, www- sekä facebook sivuilla. Kaikki julkaisemamme materiaali on tarkoin valittua emmekä julkaise sopimatonta materiaalia missään muodossa.
 • Akatemian ulkopuolisiin esityksiin EK-oppilaiden tulee aina kysyä lupa. EK-oppilaat eivät saa esiintyä ilman lupaa toisten koulujen esityksissä.
 • Balettiakatemia vuokraa esiintymispukuja 30-50€ kerta. Akatemian EK-oppilaille.
 • Akatemian ulkopuolisille tunneille ja kursseille tulee aina kysyä lupa.

Alennukset 10%

 • Sisarukset ja saman perheen jäsenet
 • Koko syys -ja/tai kevätlukukauden kerralla maksavat oppilaat (ei EK-opiskelijat)
 • Vain yksi alennusperuste per henkilö

Balettiakatemian korvausvelvollisuus

 • Oppilas saa tapaturmasuojan ottamalla henkilökohtaisen vapaa-ajan vakuutuksen
 sekä vahinko vakuutuksen. Balettiakatemia ei ole korvausvastuussa tapaturma/ vahinko tapauksissa ei suorassa eikä välillisissä tapauksissa.
 • Balettiakatemia ei vastaa turhasta tunnille tulosta ellei tunnille ole ilmoittauduttu ja jollei paikkansapitäviä puhelinnumeroita ole ilmoitettu Balettiakatemialle
.
 • Balettiakatemia ei vastaa pukuhuoneisiin jätetyistä tavaroista eikä arvoesineistä.
 • Balettiakatemia ei korvaa tapaturma/ vahinko tapauksia.
 • Oppilaat hyväksyvät ja sitoutuvat sääntöihin ilmoittautuessaan Akatemian oppilaiksi.

Muutosoikeus

 • Balettiakatemialla on oikeus listahintojen muutoksiin ilmoittamalla kotisivuilla muutoksesta neljä viikkoa ennen sen jakson alkua, jolloin muutos astuu voimaan.
 • Oppilas, joka ei hyväksy maksumuutosta voi peruuttaa ilmoittautumisensa 30 päivää ennen uudella hinnalla alkavan jakson alkua.

 • Balettiakatemia pidättää oikeuden tilapäisiin ja pysyviin tunti- ja opettajamuutoksiin.